Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty: Przygotowanie i dostarczenie posiłków
Zaproszenie do złożenia oferty: Przygotowanie i dostarczenie
posiłków
12.12.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przygotowanie
i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10
z oddziałami integracyjnymi w Nysie - budynek przy ul.
Bolesława Prusa 14.
21.08.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Monitoring.
Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
12.08.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia ofert: Przygotowanie i dostarczenie posiłków.
Zaproszenie do złożenia ofert: Przygotowanie i dostarczenie
posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami
integracyjnymi w Nysie - budynek przy ul. Bolesława Prusa 14
06.08.2018 więcej
Wykonanie monitoringu wizyjnego
Wykonanie monitoringu wizyjnego przy gminnych placówkach
oświatowych w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń
związanych ze spożyciem alkoholu i stosowania przemocy
03.08.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie części ogrodzenia.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie
części ogrodzenia.
25.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - monitoring
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie
monitoringu
11.07.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie cz. ogrodzenia terenu SP10
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie części ogrodzenia
terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z OI w Nysie - budynek przy ul.
Bolesława Prusa 14
05.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ogrodzenie.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonanie
części ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 z
oddziałami integracyjnymi w Nysie – budynek przy ul.
Bolesława Prusa 14”
04.07.2018 więcej
Wykonanie monitoringu wizyjnego - zaproszenie do złożenia oferty
"Wykonanie monitoringu wizyjnego przy gminnych placówkach
oświatowych w celu zminimalizowania negatywnych zdarzeń
związanych ze spożyciem alkoholu i stosowania przemocy”
29.06.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się